X Kapat

Yarışma

MAKSDER Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneğinin Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

20 Şubat 2019tarihinde Euro Park otelde yapılan toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı SayınTekin Çınar’ın yaptığı açılış konuşmasından sonra divan heyeti seçiminegeçildi.

Divan heyetibaşkanlığına Munis Tezbaşaran, divan kâtipliğine Ömer Karasu ve divan üyeliğineHakan Pakoy ’un seçildiği genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluüyelerinin seçimi yapıldı.

Gündeminyedinci maddesine göre 2019 ve 2020 yılları çalışma dönemlerinde

derneğintüzüğü gereği iki yıl görev yapmak üzere beş asil beş yedek yönetim kurulu

üyelerininseçimine geçildi, yapılan oylama neticesinde

Yönetim KuruluAsil Üyeliklerine

YK Başkanı                             AliosmanMERTÖZ

YK BaşkanYardımcısı             Savaş ÇİNÇİN

YK Sayman Üye                       Serkan HAZAR

YK Üye                                    ÖzcanGÖNÜLKIRMAZ

YK Üye                                    MahmutTAŞDELEN

Yönetim KuruluYedek Üyeliklerine

1-Ömer KARASU

2-Erdal ÖZDEMİR

3-Nesip UZUN

4-Orhan ÖmerÖZÇOBAN

5-AzizAZİZOĞLU

Oybirliği ileseçildi.

Gündeminsekizinci maddesine göre 2019 ve 2020 çalışma döneminde görev yapmak üzere üçasil üç yedek üyeden oluşan denetleme kurulu üyelerinin seçimine geçildi.Yapılan oylama neticesinde

DenetlemeKurulu Asil Üyeliklerine

1-Mustafa ÇEBİ

2-Ercan ÜZGEN

3-Vugar RZAYEV

Oybirliği ileseçildiler.

DenetlemeKurulu Yedek Üyeliklerine

1-Sinan ORTAKÇI

2-İbrahimAYDIN

3-MehmetKESKİN

Oybirliği ileseçilmişlerdir.

Üyelerin söz alarak dilek ve önerilerini paylaşmalarından sonra Genel Kurul sona erdi.