X Kapat

Yarışma

MAKSDER Kariyer Günleri etkinliklerindeydi

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezinin 24- 25 nisan tarihlerinde Orman Fakültesinde düzenlediği Kariyer Günleri etkinliğin ilk gününde derneğimiz adına kurucu üyemiz Nesip Uzun, Çebi A.Ş. adına İsmail Salın, Samet A.Ş. adına Noyan Özkara ve Ömer Çil birer konuşma yaptılar. Maksder adına konuşan Nesip Uzun, Maksder’in kuruluş amaçlarını, ilke ve prensiplerini anlatarak Türk mobilya sanayinde aksesuarın önemini, pazar payını ve dünya ölçeğinde Türk aksesuar imalatçılarının büyüyen gücünü bir sunumla katılımcılarla paylaştı. Sektörel mesleki örgütlenmenin ve sivil toplum yapılanmasının ülkemiz ve sektörler açısından zorunluluğunu ifade eden Uzun, mobilya sektörünün son on yılda bunu Maksder, Omsiad, Mosder, Muder, Mobsad ve Muder gibi önemli meslek örgütlenmeleriyle başardığını, bu gün sektörün büyük bölümünün bu
yapılanmalarda temsil gücüne ulaştıklarını söyledi.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde OREM tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, Bartın Üniversitesi, Isparta Üniversitesi, K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesinden öğrenci ve akademisyenler de katıldı.

Çebi A.Ş. adına toplantıya katılan İsmail Salın, Çebi A.Ş.’nin gelişim sürecini anlatarak firmanın kalite, pazarlama ve vizyonunu, aksesuar üretiminde ulaştıkları boyutu yeni yapılanmalarını ve yatırımlarını tanıttı.

Samet A.Ş. adına Noyan Özkara Samet’in dünya aksesuar pazarında pazar payını ve gelecek hedeflerini anlattıktan sonra kendisi de Orman Endüstri Mühendisi olan Ömer Çil, mezun olduğu bu camiada Samet gibi bir firmada çalışmanın olumluluklarını kurumsal bir firmanın kendisine kattığı artıları anlatarak bu başarıyı öğretmen ve öğrencilerle paylaştı.