Mobilya Aksesuar Sanayicilerin Derneği MAKSDER’e, derneğin tüzüğü gereği Türkiye’ de mobilya aksesuar üretimi işi ile uğraşan ve en az 2 yıldır sanayi odasına kayıtlı olan ve en az 15 sigortalı çalışanı bulunan firmalar arasından dernek üyelik şartlarını yerine getiren ve 10.000.-TL.’sı giriş ve yıllık 9.000..-TL. aidat ve bağış ödemeyi kabul eden tüzel kişiler, yönetim kurulu kararınca üye defterine kayıtları yapılarak derneğe asil üye olurlar.

Derneğe üye olacak firmaların son 5 yıl içerisinde devlet kurumları, bankalar ya da üçüncü şahıslarla ilgili herhangi bir cezai yükümlülüğünün ve meslek ahlak ve ilkeleri açısından olumsuz sicillerinin bulunmaması gerekmektedir. Özellikle yerli üreticiler tarafından gerçekten tasarlanmış olan hiçbir ürün, katalog, broşür, ambalaj, web sitesi ve benzerini kopya etmemiş veya satışını engelleyecek hiçbir faaliyette bulunmamış olması gerekmektedir. Firmalar derneğe üye olmalarıyla birlikte bu tür faaliyetlerde bulunmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar.

Dernek üyesi tüzel kişiler, yönetim kurulu başkanları veya yazılı olarak derneğe bildirerek görevlendirecekleri 18 yaşını bitirmiş, dernek kurma hakkına sahip, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz olan gerçek kişiler tarafından dernekte temsil edilirler. Firmanın derneğe üyelik başvuru dilekçesinde yazılı olarak bildirilen bu kişiler, yine firma tarafından aksi yeniden yazılı olarak belirtilene kadar o tüzel kişiliği dernek nezdinde temsil etmeyi sürdürürler. Her firma dernekte bir kişi ile temsil edilir.

DERNEK ÜYELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Üyelik başvurusu dilekçesi
  2. Yetki belgesi
  3. Faaliyet belgesi
  4. Nüfus cüzdanı örneği
  5. İkametgâh senedi
  6. Fotoğraf (3 ad.)
  7. İmza Sirküleri
  8. Hizmet Listesi (Detaylı Çalışan kişi sayısı)
  9. Ticaret Sicil gazetesinin fotokopisi ( Şirketin kuruluşu, varsa sermaye, unvan veya ortak değişikliğini bildiren gazete örnekleri)